Lees meer

Hierdie is die amptelike webtuiste van Die Bybel: 'n Direkte Vertaling en soos die vertaling vorder, sal meer inligting hier verskyn.

Die doel van hierdie Afrikaanse Bybelvertalingsprojek is om 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik te skep.

Wat is nuut

  • Vraag en antwoord - Leenwoorde / vreemde terme
  • Vraag en antwoord - Waarom kom die lofprysing aan die einde van die "Ons Vader" in Matt 6:13b wel in die BDV voor, terwyl dit byvoorbeeld in die 1983-vertaling ontbreek?
  • Vraag en antwoord - Waarom word "klinkende metaal" in 1 Kor 13:1 nou met " 'n weergalmende ghong" vertaal?

Proefvertalings

Belangrike kennisgewing

Tot dusvêr is tekste aan die einde van fase 3 op die webblad geplaas, nadat die kommentaar deur kerklike en ander lesers in fase 3 deur die onderskeie Redaksionele Komitees oorweeg is. Dit was in elk geval slegs vir kennisname. Ons is nietemin dankbaar teenoor lesers wat sedertdien hierdie tekste gelees het en tog nog kommentaar ingestuur het. Dit was waardevol, aangesien ons na aanleiding hiervan in enkele gevalle skryffoute kon regstel.

Lees meer

Vraag en antwoord

Nuusbrief

Klik hier vir die jongste nuus oor hierdie vertaling!

 
 
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com